Teoria muzyki

A | A razkreślne | Akord | Akord o budowie tercjowej

B | Barwa akordu

C | Częstotliwości dźwięków | Częstotliwość drgań

D | Dźwięk (w rozumieniu akustyki) | Dźwięk (w rozumieniu harmonii) | Dźwięk o określonej wysokości

F | Funkcja harmoniczna

I | Instrument transponujący | Interwał

N | Nazwy literowe dźwięków

O | Oktawa | Oktawowa miara odległości między częstotliwościami

P | Pełna przestrzeń nazw dźwięków | Przestrzeń naturalnych nazw dźwięków | Przestrzeń nazw dźwięków bez oktawy | Półton

S | Septyma | Septyma akordu | Skala | Skala chromatyczna | Skale kościelne | Stopień | Substytut dominanty | Sygnał | System równomiernie temperowany

T | Teoria muzyki | Tercja | Tercja akordu | Tercja i septyma | Ton | Tonacja | Tonika | Tryb

Z | Zapis amerykański i niemiecki (europejski) | Znaki chromatyczne