Skala

Skala ma zasadniczo dwa znaczenia. Jedno z nich to typ skali, czyli np. skala jońska albo skala cały ton-półton. Drugie z nich to konkretny przypadek skali oparty o konkretny dźwięk.

Najpierw zdefiniujemy pierwsze znaczenie.

Skala to ciąg liczb ((\alpha)), których suma daje dwanaście. Liczby te oznaczają odległości w półtonach pomiędzy kolejnymi stopniami skali.

(\forall_{k \in {1, \cdots, n}} \alpha_k \in \mathbb{N} \qquad \sum_{k = 1}^{n} \alpha_k = 12)

Skale mają swoje nazwy. Na przykład skala dwa-jeden nazywana też cały ton-półton to lista: {2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1}.

Chcąc zagrać jakąś skalę, wybieramy dźwięk, od którego będziemy grać ((\psi_0)), po czym gramy ten dźwięk. Następnie gramy dźwięk wyższy od niego o (\alpha_1) półtonów. Kolejny będzie wyższy o (\alpha_1 + \alpha_2) półtonów. I tak aż do n , gdzie n oznacza liczbę stopni skali. Stąd można uogólnić, że (\psi_m) czyli m-ty stopień skali to:

(\psi_m = \psi_0 + \sum_{k = 1}^m \alpha_k \qquad \mathrm{dla} \quad m \in {1, 2, \ldots, n})