Dźwięk (w rozumieniu akustyki)

Dźwiękiem (w rozumieniu akustyki) nazywamy zaburzenie falowe sprężystego ośrodka, jakim jest najczęściej powietrze, objawiające się drganiami cząstek tego środowiska i wytwarzające wrażenie słuchowe u człowieka o normalnym słuchu.

Źródło: Bolesław Urbański, Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993