Sygnał

Sygnał - przebieg akustyczny lub elektryczny, niosący informację o dźwięku.