Zapis amerykański i niemiecki (europejski)

Historia polskiej muzyki jest ściśle związana z historią muzyki europejskiej i właśnie z tych historycznych względów zwyczajowo stosuje się w naszym kraju notację niemiecką. Taka też jest uczona w polskich państwowych szkołach muzycznych.

W tym serwisie używamy oznaczeń amerykańskich, które różnią się od niemieckich (europejskich). Robię to ze względu na to, że są one używane w amerykańskich kwitach (nutach i aranżacjach), a przede wszystkim w Real Book.

W praktyce wygląda to tak, że polski muzyk jazzowy, widząc napisane B mówi ha, a widząc B♭ mówi be. Jest to trochę dziwne - zapisujemy po amerykańsku, wymawiamy po polsku. Niestety, nic na to poradzić się nie da, tak jest przyjęte w środowisku polskich muzyków.