Przestrzeń nazw dźwięków bez oktawy

(\Omega_{O} = \Psi \times \Delta \times \Big( \mathbb{N} \cup {0} \Big))