Częstotliwość drgań

Częstotliwość drgań to liczba cykli wykonywanych przez drgające środowisko w ciągu jednej sekundy. Częstotliwość określa się w hercach (Hz).

Ucho ludzkie potrafi bardzo precyzyjnie określić częstotliwość odbieranej fali i pozwala nam odczuwać to jako wysokość dźwięku. Im wyższa częstotliwość, tym wyższy dźwięk słyszymy.

Ucho porządkuje częstotliwości wykładniczo, to znaczy pozwala nam w łatwy sposób rozpoznawać pary częstotliwości, które są swoimi wielokrotnościami (lub (\frac1n)-krotnościami). Na przykład częstotliwości 440Hz (440 cykli na sekundę) i 880Hz będą słyszane jako mające coś ze sobą wspólnego, ponieważ 880Hz jest wielokrotnością 440Hz.