Tercja i septyma

Tercja i septyma są dwoma najważniejszymi dźwiękami w akordzie. Razem określają tryb (dur lub moll) oraz charakter (toniczny lub dominantowy). W praktyce, muzycy jazzowi, kiedy akompaniują, grają jedynie tercję i septymę akordu. Na przykład aby zrealizować akord C7, grają tylko dźwięki E i B♭.