Tryb

Tryb odnosi się do akordu. Akord może mieć tryb durowy lub mollowy.

Akord jest w trybie durowym, kiedy składa się z tercji wielkiej i tercji małej, na przykład C, E, G. Akord mollowy składa się z tercji małej i tercji wielkiej, na przykład C, E♭, G.

Tryb, (\lambda) odnosi się do trzeciego stopnia rozważanego obiektu (np. akordu). Tryb może być durowy, molowy, lub może nie istnieć, jeżeli dany obiekt nie posiada tercji.

(\Lambda = {\mathrm{dur}, \mathrm{moll}})