Tonika

Tonika jest jedną z trzech najważniejszych funkcja harmoniczna. Tonika jest funkcją centralną dla tonacji. Na przykład, w tonacji C-dur toniką jest akord C-dur.

Według harmonii klasycznej można zbudować tonikę na trzech stopniach:

Schemat

Poniższa tabelka pokazuje w jaki sposób rozłożone są dźwięki trzech tonik w tonacji C-dur.

TI TIII TVI
C
B
A
G
F
E
D
C
B
A

Zobacz też