Teoria muzyki

Teoria muzyki nie jest:

Teoria muzyki jest:

Jednolita teoria muzyki nie istnieje. O ile w matematyce na przykład istnieją ścisłe definicje wszystkich pojęć, to w muzyce pojęcia są bardziej płynne i ich rozumienie może się różnić u poszczególnych muzyków. Dlatego pamiętaj, drogi Czytelniku, że to, co tu jest napisane, jest tylko moim spojrzeniem na poruszane zagadnienia. Twoje może być inne.

Ten artykuł zajmuje się głównie harmonią, czyli pewnym wycinkiem teorii muzyki, mówiącym o organizowaniu dźwięków i opisującym zależności pomiędzy nimi. Nie są tutaj poruszane kwestie dotyczące stylistyki muzycznej, środków wyrazu ani brzmienia.