Skale kościelne

Skale kościelne to grupa skal, która powstaje w następujący sposób. Podstawową skalą kościelną jest skala jońska. Nie wdając się w przyczyny, powiemy że wygląda ona następująco: (2, 2, 1, 2, 2, 2, 1). Następnie możemy wziąć pierwszy element tej skali i przenieść go na koniec. Dostaniemy wtedy inną skalę, która będzie wyglądała nieco inaczej. Na przykład skala dorycka to (2, 1, 2, 2, 2, 1, 2). Można uzyskać w ten sposób siedem różnych skal, ósma będzie już powtórzeniem pierwszej. Skale kościelne można wypisać w tabeli:

jońska (2, 2, 1, 2, 2, 2, 1)
dorycka (2, 1, 2, 2, 2, 1, 2)
frygijska (1, 2, 2, 2, 1, 2, 2)
lidyjska (2, 2, 2, 1, 2, 2, 1)
miksolidyjska (2, 2, 1, 2, 2, 1, 2)
eolska (2, 1, 2, 2, 1, 2, 2)
lokrycka (1, 2, 2, 1, 2, 2, 2)

Liczba wszystkich możliwych do wymyślenia skal jest ograniczna, określa ją liczba Bella[10]. Jest to liczba wszystkich możliwych podziałów liczby dwanaście na liczby naturalne. Jest ona dość duża. Większość z tych (możliwych) skal w praktyce do niczego się nie nadaje, w muzyce można spotkać ich co najwyżej kilkadziesiąt.