Ton

Ton to najmniejsza składowa dźwięku (w rozumieniu akustyki). Ton to jeden sinusoidalny przebieg o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie. Każdy dźwięk (w rozumieniu akustyki) składa się z tonów.