Oktawa

Oktawa to podstawowy interwał muzyczny o stosunku częstotliwości drgań 2:1, występujący między pierwszym a ósmym stopniem skali diatonicznej, zawierający 12 półtonów. Dźwięki odległe o oktawę zlewając się w doskonały konsonans wywołują wrażenie podobieństwa, dlatego stanową podstawę podziału stosowanej w muzyce skali częstotliwości dźwięku na oktawy, składające się z siedmiu kolejnych dźwięków skali diatonicznej. Zakres dźwięków typowej gitary obejmuje ponad trzy oktawy, od dźwięku E (pusta najniższa struna w standardowym strojeniu) do c³ (uzyskiwanego przez skrócenie struny e¹ na 20. progu).

Nazwa oktawy częstotliwość dźwięku C w Hz oznaczenia dzwięków
subkontra1 16,351598 C₂ D₂ E₂ F₂ G₂ A₂ H₂
kontra1 32,703196 C₁ D₁ E₁ F₁ G₁ A₁ H₁
wielka 65,406391 C D E F G A H
mała 130,812783 c d e f g a h
razkreślna 261,625565 c¹ d¹ e¹ f¹ g¹ a¹ h¹
dwukreślna 523,251132 c² d² e² f² g² a² h²
trzykreślna 1046,502261 c³ d³ e³ f³ g³ a³ h³
czterokreślna 2093,004249 c⁴ d⁴ e⁴ f⁴ g⁴ a⁴ h⁴
pięciokreślna 4186,009042 c⁵ d⁵ e⁵ f⁵ g⁵ a⁵ h⁵
sześciokreślna 8372,018085 c⁶ d⁶ e⁶ f⁶ g⁶ a⁶ h⁶

  1. W alternatywnym zapisie symboli dźwięków oktaw subkontra i kontra stosuje się zamiast indeksów numerycznych odpowiednio podwójne i pojedyncze podkreślenie. ↩︎