Oktawa

Oktawa to podstawowy interwał muzyczny o stosunku częstotliwości drgań 2:1, występujący między pierwszym a ósmym stopniem skali diatonicznej, zawierający 12 półtonów. Dźwięki odległe o oktawę zlewając się w doskonały konsonans wywołują wrażenie podobieństwa, dlatego stanową podstawę podziału stosowanej w muzyce skali częstotliwości dźwięku na oktawy, składające się z siedmiu kolejnych dźwięków skali diatonicznej. Zakres dźwięków typowej gitary obejmuje ponad trzy oktawy, od dźwięku E (pusta najniższa struna w standardowym strojeniu) do c3 (uzyskiwanego przez skrócenie struny e1 na 20. progu).

Nazwa oktawy

częstotliwość dźwięku C w Hz

oznaczenia dzwięków

subkontra*

16,351598

C2 D2 E2 F2 G2 A2 H2

kontra*

32,703196

C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1

wielka

65,406391

C D E F G A H

mała

130,812783

c d e f g a h

razkreślna

261,625565

c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1

dwukreślna

523,251132

c2 d2 e2 f2 g2 a2 h2

trzykreślna

1046,502261

c3 d3 e3 f3 g3 a3 h3

czterokreślna

2093,004249

c4 d4 e4 f4 g4 a4 h4

pięciokreślna

4186,009042

c5 d5 e5 f5 g5 a5 h5

sześciokreślna

8372,018085

c6 d6 e6 f6 g6 a6 h6

W alternatywnym zapisie symboli dźwięków oktaw subkontra i kontra stosuje się zamiast indeksów numerycznych odpowiednio podwójne i pojedyncze podkreślenie.