Półton

Półton to jedna dwunasta oktawy.

Dwa dźwięki są odległe od siebie o jeden półton, jeżeli częstotliwości ich tonów podstawowych spełniają następujące równanie:

(f_1 = 2^{(\frac{1}{12})} f_2)

W tym przypadku (f_1) będzie dźwiękiem wyższym.

(2^{(\frac{1}{12})}) to w przybliżeniu 1,0595