Dźwięk (w rozumieniu harmonii)

Dźwięk w rozumieniu harmonii to konkretna nazwa literowa, na przykład A albo G. Można też podać dźwięk z oktawą, np. A razkreślne.

Dźwięk (w rozumieniu harmonii) oznaczany symbolem (\omega) to element zbioru (\Omega), czyli (\omega \in \Omega)

W takim razie (\omega) to czwórka uporządkowana:

(\omega = (\psi, k, \delta, n))

gdzie (\psi \in \Psi, k~\in \mathbb{Z}, \delta \in \Delta, n~\in \mathbb{N} \cup \lbrace 0 \rbrace)

czyli

(\psi) to litera ze zbioru (\Psi = {A, B, C, D, E, F, G})

(k) to liczba całkowita ((k \in \mathbb{Z})), oznaczająca numer oktawy w której znajduje się dźwięk

(\delta) to symbol znaku przykluczowego, jeden ze zbioru (\Delta = {\sharp, \flat, \natural})

(n) to liczba naturalna lub zero ((m \in \mathbb{N} \cup {0})), określająca liczbę znaków przykluczowych

Dźwięki (w rozumieniu harmonii) oznaczamy w następujący sposób:

  1. Dla dźwięków bez znaków chromatycznych ((k = 0)): (\psi_\delta)
  2. Dla dźwięków ze znakami chromatycznymi ((k > 0)): ({\psi\underbrace{\delta\delta\delta\ldots \delta}_n}{}_k)

W dalszej części dokumentu dźwięki w rozumieniu harmonii będziemy albo specjalnie opisywać w nawiasach albo nazywać po prostu dźwiękami.

Kilka przykładów

(C\sharp_4 \quad D\flat\flat_2 \quad G\sharp\sharp_3)

Istnieją znaki którymi można oznaczyć dwa krzyżyki lub dwa bemole, ale nie są tutaj dla nas istotne.

Dla każdego dźwięku można określić jego częstotliwość. Może się przy tym zdarzyć tak, że dwa różne dźwięki będą miały tą samą częstotliwość, na przykład C# i Db.

Mówi się też o dźwiękach bez specyfikowania oktawy, wtedy przez na przykład (A) możemy rozumieć (A) z dowolnej oktawy.