A razkreślne

(A_4) to dźwięk o częstotliwości 440Hz

(\Theta(A_4) \mathop=^{\mathrm{def.}} 440\mathrm{Hz})

A razkreślne zostało mianowane punktem odniesienia, i ściśle określa umiejscowienie dźwięków na skali częstotliwości, ponieważ pozostałe dźwięki definiuje się poprzez odniesienie do A razkreślnego.