Pełna przestrzeń nazw dźwięków

Pełna przestrzeń nazw dźwięków to zbiór wszystkich możliwych nazw dźwięków.

Innymi słowy, jest to następujący iloczyn kartezjański:

(\Omega = \Psi \times \mathbb{Z} \times \Delta \times \Big(\mathbb{N} \cup {0}\Big))

To oznacza, że (\Omega) jest to zbiór wszystkich możliwych nazw literowych ((\Psi)), we wszystkich oktawach ((\mathbb{Z})), z wszystkimi możliwymi liczbami ((\mathbb{N} \cup {0})) wszystkich znaków chromatycznych ((\Delta)).