Instrument transponujący

Gitara jest instrumentem transponującym o oktawę w dół. Znaczy to, że nuty napisane np. na fortepian - na gitarze będą brzmiały o oktawę niżej. Dlatego zapis nutowy przeznaczony na gitarę jest o oktawę wyższy.

Zobacz też