Teoria muzyki: Definicje

A | A razkreślne | Akord | Akord o budowie tercjowej | Amplituda

C | Częstotliwości dźwięków | Częstotliwość drgań

D | Dźwięk (w rozumieniu akustyki) | Dźwięk (w rozumieniu harmonii) | Dźwięk o określonej wysokości

F | Funkcja harmoniczna

I | Interwał

N | Nazwy literowe dźwięków

O | Oktawa | Oktawowa miara odległości między częstotliwościami

P | Pełna przestrzeń nazw dźwięków | Przestrzeń naturalnych nazw dźwięków | Przestrzeń nazw dźwięków bez oktawy

S | Skala | Skale kościelne | Stopień | Sygnał | System równomiernie temperowany

T | Ton | Tonacja | Tryb

Z | Zapis amerykański i niemiecki (europejski) | Znaki chromatyczne