Podstawy teorii muzyki

Niniejsza część jest próbą możliwie ścisłego zdefiniowania pojęć muzycznych i opisania ich językiem matematyki. Nie jest to wiedza konieczna muzykowi do grania, więc niezainteresowanych zapraszam do przejścia do Rozdziału 2. Jeżeli natomiast zastanawiasz się nad tym, czymże u diabła jest ten interwał, a przy okazji znasz odrobinę działania na zbiorach, to jest to część dla Ciebie.

Aksjomaty

Definiując dowolny zbiór pojęć należy posłużyć się aksjomatami, czyli pojęciami, których się nie definiuje i które uznaje się za oczywiste. Tutaj będą to pojęcia ogólne, oraz pojęcia z zakresu akustyki i fizyki. Oto zbiór aksjomatów, których będę używał do definiowania pojęć muzycznych:

  1. Człowiek
  2. Słuch, normalny słuch, wrażenie słuchowe
  3. Sekunda
  4. Ośrodek, środowisko, cząstka
  5. Drganie, fala, zaburzenie falowe, cykl

Definicje