Kwinta

Kwinta jest interwałem o wielkości siedmiu półtonów.

Kwinta jako składnik akordu jest składnikiem jałowym, tzn. nie wnoszącym nic szczególnego do barwy akordu.