Septyma mała

Septyma mała może być składnikiem akordu lub interwałem.

Septyma mała jest składnikiem, który dodaje się do akordów o charaterze dominantowym. Dodaje się ją też do akordów mollowych o charakterze tonicznym.