Blues mollowy

Blues mollowy jest podstawą niektórych standardów jazzowych, np. Mr P.C. (John Coltrane).

Można go grać w prostej wersji:

________ ________ ________ ________
Fm7 Fm7 Fm7 Fm7
B♭m7 B♭m7 Fm7 Fm7
Cm7 B♭m7 Fm7 Fm7
________ ________ ________ ________

Lub w nieco bardziej zaawansowanej:

____________ ______________ ____________ ____________
Fm7 Gm7♭5 C7♭9 Fm7 Cm7 F7♭9
B♭m7 Gm7♭5 C7♭9 Fm7 Dm7♭5 G7♭9
Cm7 B♭m7 Fm7 Gm7♭5 C7♭9
____________ ______________ ____________ ____________