Blues

Blues jedną z podstawowych form muzycznych w jazzie.

Blues to forma 12-taktowa, podzielona na trzy części. Strukturę bluesa dobrze pokazuje następujący schemat harmoniczny:

________ ________ ________ ________
I I I I
IV IV I I
V V I I
________ ________ ________ ________

Gdzie:

I oznacza tonikę (akord na pierwszym stopniu gamy)

IV oznacza subdominantę (akord na czwartym stopniu gamy)

V oznacza dominantę (akord na piątym stopniu gamy)