Blues

Blues jedną z podstawowych form muzycznych w jazzie.

Blues to forma 12-taktowa, podzielona na trzy części. Strukturę bluesa dobrze pokazuje następujący schemat harmoniczny:

| | | | | | | | | | | | | | | - | – | | - | – | | - | - | | - | - | | - | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | | | | IV | | | | IV | | | | I | | | | I | | | | | | | V | | | | V | | | | I | | | | I | | | |

Gdzie: