D9

D-dur z septymą małą i noną wielką.

D9 jest dominantą do Amaj7. Substytutem D9 jest A♭7♯5.

D9 w IV pozycji

E o---|---|---|---|---A---|---|---|---
B o---|---|---|---|---E---|---|---|---
G o---|---|---|---|---C---|---|---|---
D o---|---|---|---F♯-|---|---|---|---
A o---|---|---|---|---D---|---|---|---
E o---|---|---|---|---|---|---|---|---