C7

C-dur z septymą małą.

C7 jest dominantą do Fmaj7. Substytutem C7 jest G♭7.

C7 w III pozycji

E o---|---|---|---|---|---|---
B o---|---|---|---|--E|---|---
G o---|---|-B♭|---|---|---|---
D o---|---|---|---|--G|---|---
A o---|---|--C|---|---|---|---
E o---|---|---|---|---|---|---