Układ rozległy

A | Akord 7 w układzie rozległym | Akord Cmaj7 w układzie rozległym | Akord m7 w układzie rozległym | Akord m7♭5 w układzie rozległym | Akord maj7 w układzie rozległym

D | Drop two

U | Układ rozległy