Technika gry

C | Chwytanie i łączenie akordów

O | Ograniczenia gitary

U | Układ rozległy

Ł | Łączenie najbliższą drogą