Gama chromatyczna

Gama chromatyczna lub schromatyzowana to taka, w której wszystkie dźwięki oddalone są od siebie o półton (dwanaście dźwięków w jednej oktawie.